Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden in onze Disclaimer en privacy beleid zijn van toepassing op deze internetsite. https://www.goedkopehypotheken.nl is een initiatief van iBrains B.V. Wij staan ingeschreven in het Wft-register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12008265. Met https://www.goedkopehypotheken.nl wil iBrains een breed publiek informeren over hypotheken. Het hoofdkantoor van iBrains is gevestigd in Nuenen, De Pinckart 54. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 61159743. Wij verzoeken u deze disclaimer en privacy beleid zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de Disclaimer en statement Privacy Beleid. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Bij vragen of opmerkingen over de disclaimer kunt u contact met ons opnemen via:

iBrains
De Pinckart 54
5674 CC Nuenen

Inhoud

We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door iBrains. Ondanks onze constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie https://www.goedkopehypotheken.nl onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, leveren wij de grootst mogelijke inspanning om zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit de via de site ter beschikking gestelde informatie.

Gebruik van de website

De informatie over financiële producten of verzekeringen die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat. De informatie op deze internetsite mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website en de aangeboden diensten.

Op de sites van iBraind treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. iBrains kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site.

Intellectuele eigendomsrechten

iBrains of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iBrains of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.